Všeobecné obchodné podmienky EternityMC.net

 

1.    Ustanovenie

●    Herný projekt EternityMC (ďalej len “projekt”) sa považuje ako herný Minecraft server (mc.eternitymc.net), Discord server discord.eternitymc.net (ďalej ako “Discord server”), obchod store.eternitymc.net (ďalej ako “internetový obchod”) a webová stránka eternitymc.net (ďalej ako “webová stránka”)

●    Zákazník pred odoslaním a zaplatením objednávky je povinný odsúhlasiť tieto všeobecné obchodné podmienky projektu (´dalej ako “VOP”).

●    Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou projektu

●    Tieto VOP slúžia iba na informačné účely pre zákazníkov a nie sú podľa platných noriem.

 

 

2.    Poskytovateľ

●    Projekt je priamy poskytovateľ daných služieb, ktoré je možné zakúpiť na internetovom obchode

●    Akékoľvek reklamácie je možne riešiť vytvorením ticketu na našom Discord serveri

 

3.    Platba

●    Hráč je povinný si skontrolovať či sú všetky údaje správne (jeho herní nickname, email).

●    Peniaze za dokončenú objednávku nie je možné vrátiť. Toto právo si vyhradzujeme pri riešení vrátení peňazí.

 

 

4.    Kupujúci

●    Hráč, ktorý vykoná akúkoľvek platbu na internetovom obchode, nie je odolný voči trestu, ak porušil pravidlá projektu

 

5.    Osobné údaje

●    Hráč odsúhlasením podmienok a dokončením objednávky udeľuje súhlas hernému projektu  spracovávať osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z. s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.  

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia 27.01.2024 | Platné od 1.1.2024